Kari Tolosen puhe Sankarihaudalla 19.5.2024

22.5.2024

Kunnioitetut veteraanit, arvoisat kaatuneiden omaiset ja hyvät paikallaolijat

Olemme kokoontuneet tänään Lempäälän Sankarihautausmaalle muistamaan kaikkia sodissamme kaatuneita ja erityisesti niitä Lempäälän kunnasta sotiin läheteitä miehiä, jotka palasivat kotikuntaansa kaikkensa isänmaan puolesta taistelleina sankarivainajina.

Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitamme myös 1918 vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneita.

Tämä päivä on kunnianosoitus sille työlle, jonka menneet sukupolvet ovat itsenäisen Suomemme eteen tehneet. Suomi on noussut itsenäisyytemme aikana yhdeksi maailman vauraimmaksi ja onnellisemmaksi maaksi ja arvostetuksi läntisen arvoyhteisön jäseneksi.

Sotien uhraukset olivat monelle perheelle raskaimpia mahdollisia. Perheen isät ja pojat eivät palanneet, vaimo jäi ilman miestä ja lapset ilman isää. Tälläkin sankarihautausmaalla nuorimmat kaatunet olivat vasta 18 vuotiaita.

Kaatuneiden Muistosäätiön ja Aaltoyliopiston toteuttamalla Sotasampo.fi sivustolla on mahdollisuus tarkemmin tutustua kaikkien tänne haudattujen sankareiden tarinaan ja heidän käymiinsä taisteluihin. Sivustolle on koottu kaikki Suomen sankarihautausmaat .

Hyvät kuulijat,

Sotien jälkeen syntynyt sukupolvi on saanut elää paitsi rauhan niin myös ennenäkemättömän vaurauden aikaa. Tämä päivä on siksi omalle sukupolvelleni myös päivä muistaa vanhempien sukupolvien tekemää työtä . Meidän vastuu on huolehtia siitä, että Suomi jätetään hyvässä kunnossa myös nuoremmille sukupolville.

Yhteinen tehtävämme on huolehtia siitä, ettei isänmaamme itsenäisyyttä enää koskaan uhata.

Tämä tarkoittaa vahvaa osallistumista läntiseen yhteistyöhön Naton ja EU. jäsenvaltiona.

Pienen Suomen ei tule käpertyä sisäänpäin vaan vahvistaa yhteistyötä läntisiin kumppaneihimme sillä olemmehan osa Eurooppaa ja länttä unohtamatta huolehtia isänmaamme omaa puolustusta ja turvallisuutta.

Suomalaisten korkeaa maanpuolustustahtoa on edelleen vaalittava. Sen kulmakivinä ovat asevelvollisuusarmeija ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö.

Myös kansallista eheyttä on vaalittava. Yhtenäinen kansakunta on edellytys maamme puolustamiselle. Kannan huolta lisääntyneestä näköalattomuudesta, jota monet nuoret kokevat tällä hetkellä.

Pitämällä kaikki mukana ja ehkäisemällä syrjäytymistä paitsi ehkäistään esimerkiksi radikalisoitumista ja rikollisuutta, myös varmistetaan, että Suomi säilyy vauraana hyvinvointivaltiona ja turvallisena kotimaana myös tuleville sukupolville.

Hyvät kuulijat,

päätän tämän kaatuneiden muistopäivän puheen runoilija Yrjö Jylhän sanoihin, jottka löytyvät myös Haminasta Reserviupseerikoulun edessä olevasta Kaatuneiden Upseerien muistopatsaasta:

Te ette turhaan taistelleet, te ette turhaan kaatuneet.

Te saitte suurimman voiton, te voititte veljen veljelleen.

Te löysitte kansan eksyneen, te airuet aamunkoiton.

 

Lempäälässä 19.05.2024

Kari Tolonen