Kokoomuksen Lempäälän kunnallisjärjestö

Kokoomus Lempäälässä sivustoa ylläpitää Kokoomuksen Lempäälän kunnallisjärjestö ry.  Se kokoaa yhteen Lempäälän Kokoomys ry:n, Lempäälän Kokoomusnaiset ry:n ja Sääksjärven Kokoomusnaiset ry:n

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.