Kokoomuksen ryhmäpuhe talousnäkymistä 14.6.2023

14.6.2023

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron Tilinpäätös 2022-keskustelussa piti ryhmän puheenjohtaja Riina Aspila. 
Valtuuston kokous 14.6.2023. Muutokset puhuttaessa mahdollisia


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat ja kokousta seuraavat

Vuoden 2022 tilinpäätös on nyt kirjoissa ja kansissa ja tulevan vuoden 2024 talousarvioprosessi on käynnistymässä. Tilinpäätöksen analyysilla suunnittelemme myös tulevaa. Osavuosikatsaus kertoo siitä, missä olemme nyt menossa ja suunnitelma ohje tuleville vuosille ohjaa talous prosessia eteenpäin. Kaikki näppärästi samassa kokouksessa.

Viime vuosi valmisteltiin vahvasti sote-palveluiden hyvinvointi alueelle siirtämistä. Kevättä leimasi osin vielä Korona ja myös Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan loi uusia uhkakuvia. Talouden näkökulmasta vuodesta selvittiin nippanappa kuivin jaloin. Positiivinen tulos saatiin tahkottua kun toimintakatteen ollessa  miinusmerkkinen -139,1 milj. € eli  heikkeni 14,4 milj. € edellisvuodesta. Käyttötalouden nettomenot taas kasvoivat peräti +11,5 %. 

Vuoden 2022 oli kasvubudjetti, jota valtuusto tervehti aikaan ilolla. Kasvubudjetti kuitenkin kasvoi ja kasvoi. Se lienee yksi haastavista asioista kasvukunnassa. Meillä on paljon halua ja tarvetta uusiin rahareikiin ja vanhoja paikkaamaan. Nyt näyttää siltä että kasvubudjettien aika on ohi.

Kokoomus on aiemminkin puhunut käyttötalouden kasvusta ja sen tuomista haasteita. Menojen jatkuva kasvu näkyy synkkinä pilvinä tulevien vuosien yllä. Julkisen sektorin krooninen velkaantuminen on tarpeen saada kuriin tehostamalla siellä missä se on mahdollista ja arvioimalla, miten saamme verovarat käytettyä mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi soten mentyä hyvinvointi alueelle, uudessa kunnassa yksi näistä asioista hyvinvoinnista huolehtiminen ja sairastumisten ennaltaehkäisy. Puhutaan myös siitä miten liikkumattomuuden kovat kustannukset saadaan vähenemään. Tähän työhön rahavirtojen ohjaamisen priorisointiin tarvitaan niin henkilöstö, kuntalaiset kuin meidät luottamushenkilötkin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Lempäälällä on edelleenkin mittava määrä korjausvelkaa nykyisistäkin omaisuuseristä. Korjausvelkaa on saatava pienennettyä tulevina vuosina huomattavasti, ettei meille muuallakin käy kuten Mäyriässä! Tämä on hyvä muistaa taas, kun tulevien vuosien suunnitelmaa tehdään.

Tilinpäätös kun osavuosikatsaus kin kertoo edessä olevista haasteista, joihin kaikkiin ei kunta pysty itse vaikuttamaan. Hintojen nousu energiasta tarvike kuluihin ja rakentamisesta ruokaan, ovat asioita jotka vaikuttavat suuresti. Tässä ei lämmitä ajatus siitä, että tilanne on sama muilla kunnilla ja myös kuntalaisilla. On haettava ratkaisuja, joilla elinvoimaa voidaan luoda ja hyvinvointia ylläpitää kestävästi.

Olemme aiemmin puhuneet henkilöstön hyvinvoinnin ja pitovoiman tärkeydestä. Kunnassa tulee jatkossakin miettiä keinoja pitovoimaan. Tällä hetkellä on monella sektorilla työntekijöiden markkinat. Meidän tulee varmistaa, että Lempäälässä on hyvä tehdä työtä, kuten Taina Hellsten aiemmin omassa kunniamerkki kiitospuheessaan mainitsi. Kun saa vaikuttaa omaan työhönsä ja saa työskennellä kannustavassa ilmapiirissä innostuen ja omasta työssä tullaan kuulluksi ja työstä saa myös kiitosta, ollaan jo pitkällä. Pidetään huolta että tämä on mahdollista kaikissa työtehtävissä.

Kokoomus pitää tärkeänä, että Lempäälän kunnan tonttivaranto kehittyy suotuisaan suuntaan ja uusia asukkaista saadaan tulevaisuudessa Saikan ja Hauralan rakentumisen myötä. Me Kokoomuksessa uskomme, että Lempäälä on vetovoimainen kunta jatkossakin.

Kuten senaattori maanantain infossa sanoi, säästöliekillä tulee myös valtio elämään tulevat vuodet, jotta valtion talous saadaan kuntoon ja nousuun.  Ennen sitä meidän tulee Lempäälässä itse priorisoida menomme. Sama koskee niin kuntaa kun konserniyhtiöissä. Kokoomus pitää tärkeänä, että useissa kalvoissa esille nostetut verojen korotukset ovat viimeinen keino, ei talouden tasapainottamisen lähtökohta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja eri sidosryhmiä yhteistyöstä ja panoksesta tilikaudella 2022. Jatketaan strategia kautta ja tulevaisuuden suunnittelua yhdessä kuntamme parhaaksi!