Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 24.3: Oppivelvollisuuslain toimeenpanosta

25.3.2021

Mikko Blomqvist valtuustonkokouksessa 24.3.2021

Keskiviikon 24.3 valtuustossa Kokoomus käytti ryhmäpuheenvuoron oppivelvollisuuslain toimeenpanosta Lempäälässä. Ryhmäpuheenvuoron käytti Mikko Blomqvist

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) toimeenpano Lempäälän kunnassa 24.3.2021

Ryhmäpuheenvuoro Mikko Blomqvist

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Meillä ei ole varaa päästää oppilaita putoamaan opiskelun polulta. Koulupudokkuus on katastrofi monelta eri kantilta. Se on oppilaan henkilökohtainen katastrofi. Se on katastrofi puuttuvan työvoiman osalta työnantajille ja se on taloudellinen katastrofi niin kunnan kuin valtion kannalta niin verotulojen kuin terveydenhoidon menojen kautta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa panostaa koulutukseen, huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista ja varmistaa, että jokainen lempääläläinen nuori onnistuu saamaan ammattiin tai jatko-opintoihin johtavan koulutuksen ja siten hyvät eväät itsenäiseen elämään. Kyse ei ole vain oppivelvollisuuden pidentämisestä tai opiskelun maksuttomuudesta, vaan opiskeluun tarvittavan tuen saamisesta ja turvaverkkojen tihentämisestä niin, että jokainen oppilas kokee olevansa tärkeä ja saaden opiskeluun tarvittavan tuen ja ohjauksen oikea-aikaisesti ja kynnyksettä. Näitä tärkeitä uusia panostuksia on jo tehty Lempäälässä edelläkävijän ottein. Erilaisia tukimuotoja on Lempäälässä lisätty eri kouluasteille budjettirajoitteiden puitteissa tavoitellen varhaista tukea ja koulupudokkuuden poistamista.

Nyt käynnissä oleva uudistus on mittava. Kokoomus on ollut huolissaan uudistuksen aikataulusta. Uudistusta ei saa pilata hutiloiden tehdyllä toteutuksella. On ilahduttavaa todeta, että Lempäälässä tähän haasteeseen on tartuttu välittömästi ja tarvittavat järjestelyt ovat pitkällä.

Kokoomus on tyytyväinen myös siihen että Lempäälässä ei mennä siitä missä aita on matalin, pelkästään vain lain kirjainta noudattaen, vaan niin, että muutokset on suunniteltu uudistukselle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta.

Ilmaista lounasta ei ole, joten niin tämänkin uudistuksen kustannukset tulevat kuntalaisten maksettavaksi. Valtio on luvannut kustantaa kustannukset kunnille täysimääräisesti, mutta harmiksemme on jälleen todettava, että täysimääräisyys jää varsin kauaksi ja suurin osa uudistuksen kustannuksista jää kuntamme omille sote-uudistuksen myötä kapeneville harteille. Kustannukset ovat merkittävät ja nousevat vuosittain uusien ikäluokkien siirtyessä uudistuksen piiriin.

Uudistus ei siis ole täsmälääke, vaan kaikkiin vaikuttava muutos, joten tämän kautta kustannuksetkin ovat huomattavat. Tästä syystä meidän tuleekin seurata että valtionosuudet seuraavat kustannusten nousua ennakoidusti varsinkin tulevina vuosina.

Kokoomus tunnistaa monia uudistuksen ongelmakohtia ja mahdollisia riskejä. Näistä esimerkkeinä:

· Puuttuva tasa-arvoisuus ennen vuotta 2005 syntyneille maksuttomuuden osalta muutoksen siirtymä-aikana

· Kuntien taloudellisen kuorman lisääntymisen aiheuttama riski kouluverkon suppenemisesta

· Ammatillisen koulutuksen valikoiman suppeneminen keskittyen edullisiin koulutusohjelmiin

· Riskit opetusmateriaalin laadun heikkenemisestä yhteishankintojen ja mahdollisen uudelleenkäytön seurauksena

· Omistajakunnille tulevat mahdolliset lisäkustannukset opetuskuntayhtymien kaltaisissa järjestelyissä

· Tämän hetkisten 10-luokkalaisten rajaaminen uudistuksen ulkopuolelle ja siten eriarvoiseen asemaan verrattuna samalla luokalla ensisyksynä opiskeleviin. Tämä siis niissä kunnissa, joissa kymppiluokka on tällä hetkellä käytössä.

Kuten valtuusto-infossa nähdyssä nuorisovaltuuston tekemässä erinomaisessa uudistuksen esittelyvideossa kerrottiin, uudistus tuo oppimateriaalin maksuttomuuden ja läppäreiden omavastuiden poistumisen kautta lisää tasa-arvoa koulutukseen ja että nyt opilaat voivat keskittyä heidän tehtäväänsä, opiskeluun. Juuri näin. Olemme eläneet jo kaksi kuukautta uutta aikaa tammikuun alussa voimaan astuneen ensimmäinen vaiheen hakeutumisvelvoitteen kautta. Myös esimerkiksi vastuun lisääntyminen opiskeluvälineiden huolellisesta käsittelystä on asia, joka oppilaiden tulee ottaa huomioon.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen nopeuteen ja suunnitteluun mitä Lempäälässä on tehty uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi muistutamme, että oppivelvollisuuden laajentaminen ei saa heikentää oppimisen tukea ala- ja yläkoulun aikana, sillä varhainen puuttuminen ongelmiin on aina tehokkainta.