Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro: talousylitykset yhdyskunnan palvelualueella

25.2.2021

Koti valtuustosalina 24.2.2021 Kokoomuksen Valtuustoryhmä

Mikko Blomqvist piti Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron 24.2 pidetyssä valtuustossa. Listalle nostettiin ylimääräiseksi asiaksi selvitys yhdyskunnan palvelualueelta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö,

Alkuun kiitos erinomaisen selkeästä ja tarkasta esittelystä Timo Nevalalle ja Karille Auviselle.

Tilanne, jossa vuoden päättymisen jälkeen valtuustoon tuotiin lisämäärärahapyyntöjä, on selvä indikaatio puutteista kuntamme talousprosessissa, siinä miten palvelualueet saavat tukea talousprosessilta talouden ennustettavuuden parantamiseksi ja toki myös ongelmista palvelualueen sisällä.

Talouden seurannan ja ohjauksen tulee ulottua kaikille osa-alueille ja palvelualuille ja yhtenevällä tarkkuudella. On kohtuutonta jos investoinneissa satojentuhansien tai miljoonien poikkeamat hyväksytään kevyellä käsittelyllä, kun tuhansien tai kymmenien tuhansien summia voidaan käsitellä äärimmäisellä yksityiskohtaisuudella. Esimerkkinä voidaan ottaa vaikkapa liikuntatilojen maksut sivistyksen palvelualueella tai vaikkapa mattojenpesupaikat yhdyskuntalautakunnassa.

Kokoomus-ryhmä haluaa, että rahankäytössä ei huomioida pelkästään loppusummaa (vuoden budjettiylitystä), vaan myös sitä, miten mahdolliset vuoden aikana palvelualueiden sisällä tehdyt määrärahasiirrot ovat mahdollisesti vaikuttaneet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Esimerkkinä täällä valtuustossa 25.11 hyväksymämme muutokset: keskustan infrarakentamisen investointimääräraha vuodelle 2020 on nostettu 1.4M€ tasolta 3M€ tasolle. Perusteluna tuolloin oli tarkentuneet katusuunnitelmat ja laatutason noston sekä Puistokadulle tehtävien muutosten aikaistuminen. Huomionarvoista on myös, että muutosten kattamiseksi lisämäärärahaa oli jo siirretty keskustan infrarakentamiseen toteutumatta jäävistä yritysalue- ja yhteishankkeista. Tämä indikoi jo suoraan muutoksista aikaisemmin asetettujen muiden tavoitteiden osalta kompensoiden toisen alueen ylityksiä. Ja nämä olemme jo täällä valtuustossakin viimevuoden lopussa melko kevyellä käsittelyllä hyväksyneet. Voimme siis myös kaikki yhdessä katsoa peiliin.

Tähän käsiteltyyn tapaukseen on liittynyt varsin harmillisia virheitä tai unohduksia tuoden poikkeamat esille aivan liian myöhään. Suurin ongelma on silti itse prosessissa eikä henkilöissä. Tästä pitää ottaa opiksi!

Paras näkyvyys suunnitelmien yksityiskohtiin on ja pitää olla palvelualueella ja kyseisen palvelualueen lautakunnassa. Tästä syystä Kokoomuksen valtuustoryhmä vaatii, että palvelualueille annettavaan talouden seurannan ja hallinnan tukeen kiinnitetään Lempäälässä erityistä huomiota ja että kukin lautakunta ottaa asian vakavasti vaatien aina ennusteet kuluvan vuoden osalta ajantasaisesti lautakunnan käytettäväksi ja viranhaltijoille vastuun nostaa asianosaiselle lautakunnalle esille poikkeamat ennusteessa ja niiden taustalla olevat syyt tai valinnat.

Lisäksi Kokoomuksen valtuustoryhmä kiinnittää huomiota siihen, että huomioidaan talousorganisaation muutoksessa tavoiteltujen prosessiparannusten toteutuminen (- ehdotetut muutokset ovat erinomaisia), palvelualueelle valitaan talousprosessista korvamerkityt tukihenkilöt ja palvelualueen kouluttaminen tulee varmistaa talousprosessin sisällä.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä