Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Tilinpäätös 2021 valtuustossa 25.5.2022

26.5.2022

Totti Hämäläinen

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron Tilinpäätös 2021-keskustelussa käytti valtuustoryhmän vpj Totti Hämäläinen.

 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat ja kokousta seuraavat

Vuoden 2021 tilinpäätös on nyt kirjoissa ja kansissa. Tilinpäätös kertoo meille jo mennyttä tarinaa. Tilinpäätöksen analyysilla voimme kuitenkin myös suunnitella tulevaa.

Koronavirus väritti vuotta 2021 enemmän kuin kukaan meistä olisi toivonut. Se on vaatinut paljon työntekijöiltä, toiminnan johtamiselta ja tietenkin myös kunnan asukkailta. Hienosta tuloksesta johtuen palkitsimme kunnan työntekijöitä 300 euron bonuksella. Jokainen työntekijä on osaltaan osallistunut siihen, että he tekevät parhaansa, pyrkivät saamaan kunnalle tuloja ja välttävät turhia menoja. Siksi palkitseminenkin on perusteltua.

Vaikka vuoteen 2020 ei pitäisi vertailla liikaa vuoden erityislaatuisuuden vuoksi, on todettava, että käytimme hieman alta 10 miljoonaa euroa enemmän kunnan menoihin vuonna 2021 kuin 2020. Sen lisäksi investoimme yli 11,4 miljoonan euron edestä. Nämä eivät ole pieniä summia. Menojen kasvusta huolimatta toimintatuotot ja verotulot varmistivat sen, että pystyimme jopa tänä yksittäisenä vuonna vähentämään velkataakkaa.

Erityisen hienoa on, että maanmyyntituloilla pystyimme rahoittamaan investointeja. Myös yhteisöverotuotto on positiivinen pilkahdus tilinpäätöksessä. Näitä uutisia kuulemme jatkossakin mielellämme. Yritystonttien myynti, yrityspalveluiden kehittäminen ja työpaikkojen luominen on pitkään ollut Kokoomuksen tavoitteena. On hienoa, että koronakurimuksesta huolimatta näitä asioita on voitu edistää.

Yksittäinen hyvä vuosi ei vielä anna syytä suureen juhlaan. Julkisen sektorin krooninen velkaantuminen on tarpeen saada kuriin tehostamalla palveluita ja arvioimalla, miten saamme verovarat käytettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Arvoisa puheenjohtaja,

tilinpäätöksestä voi kuitenkin hitusen katsoa tulevaisuuteenkin. Vaikka tänä yksittäisenä vuonna saimme velkaa nettona vähennettyä, Lempäälässä on jonossa useampia suuria investointeja. Kokoomuksen valtuustoryhmä katsoo, että tätä painetta on hillittävä laittamalla kunnan investoinnit tärkeysjärjestykseen. Nyt kun rakentamisen kustannukset ovat pompanneet pilviin, on syytä pohtia, onko kaikkea rakentamista tarve toteuttaa juuri nyt.

Lempäälällä on mittava määrä korjausvelkaa nykyisistäkin omaisuuseristä. Korjausvelkaa on saatava pienennettyä tulevina vuosina huomattavasti. Uutta ei kannata rakentaa, jos vanhasta ei pidetä huolta! Työsarkaa riittää siis ilman mittavia uusia projekteja. On väistämätöntä, että jonkin verran tulemme velkaantumaan edelleen. Tähän kehitykseen on välttämätöntä puuttua, sillä halvan rahan aika taitaa olla ohi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä panostusta tarvitaan kuitenkin edelleen tekeviin käsiin. Hoidon, hoivan ja avun tarve on edelleen koholla koronapandemian seurauksena. Kokoomus katsoo, että hyvinvointialueen jälkeisessäkin kunnassa on tärkeämpää rakentaa palveluita kuin seiniä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja eri sidosryhmiä yhteistyöstä ja panoksesta tilikaudella 2021. Jatketaan kohti uutta strategiakautta yhdessä kuntamme parhaaksi