Kokoomuksen vastine vihreiden kirjoitukseen

29.12.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä kirjoitti vastineen Vihreän valtuustoryhmän kirjoitukseen talousarviosta ja sen vaikutusten arvioinnista 29.12.2021 Lempälän-Vesilahden Sanomissa

Lempäälän Vihreä valtuustoryhmä kritisoi Lempäälän-Vesilahden Sanomissa (julkaistu LVS nettisivuilla 23.12.2021) kipakasti Lempäälän kunnanvaltuustoa viimeisimmästä talousarviosta. Teksti käsittelee vaikutusten ennakkoarviointia, mutta siitä ilmenee selvästi myös Vihreiden halu kasvattaa kunnan menoja entisestään. Tekstistä on syytä tehdä muutamia huomioita.

Vihreä valtuustoryhmä toteaa, että he ovat toivoneet vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönottoa jokaisella palvelualueella. Kunnanvaltuuston kokouksessa 29.9.2021 Heikki Hakala jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän laatiman ja 39 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen ”Kirjallinen vaikutustenarviointi päätöksentekoon julkiseksi”. Hienoa, että myös Vihreiden valtuutettuja löytyi tämän Kokoomuksen valtuustoaloitteen allekirjoittajista. Asia on selvästi yhteinen ja periaatteisiin on helppo yhtyä.

Talousarviota on syytä taustoittaa. Kun verrattiin koronan kertavaikutuksista puhdistettua budjettia 2021 budjettiin 2022, niin menoja ollaan kasvattamassa lähes 6,5 miljoonaa euroa samalla kun toimintatuottoja on tiedossa lähes 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Kuntalaiset siis maksoivat suoraan palveluista vähemmän ja niihin käytettiin enemmän rahaa yhteensä yli seitsemän miljoonan euron edestä. Kyseessä oli kiistämättä kasvubudjetti, jolla panostetaan moniin tärkeisiin palveluihin.

Keskustelussa Vihreät käyttävät sanaa ”leikata” kun puhutaan siitä, että rahaa käytetään reilusti lisää, mutta ei ihan niin paljon, kuin mitä lautakunnat alun perin ehdottivat. Käyttömenojen hillintää on perusteltu nimenomaisesti tulevien vuosien investointitarpeella. Tulevina vuosina tarvitaan rahaa kiinteistöjen korjaamiseen ja uusien rakentamiseen, mutta myös päivittäisten menojen kasvua on syytä hillitä. Kokoomus lähtee siitä, että panostukset erityisesti kohtaamisiin ja tukipalveluihin muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon puolella ovat tarpeellisia ja hyvin perusteltuja. Näin myös ollaan toimimassa.

Kummastuttavaa on se, että Vihreiden valtuustoryhmä näyttää pitävän lautakuntien esityksiä sellaisena luonnonlakina, joita ei tarvitse itsessään perustella, mutta joista poikkeaminen edellyttäisi tarkkoja lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusarvioita. Keskustelua ja arviointia on tehty läpi koko budjetin valmistelun.  Totisesti – on poliittinen päätös paljonko Lempäälän kunta käyttää vuosittain rahaa. Lempäälässä on jo vuosia lisätty menoja edellistä vuotta enemmän. Se on ollut lempääläläistä politiikkaa.

Vaikka tekstin otsikossa vaikutusten ennakkoarviointi ja ideologisuus asetetaan vastakkain, niin talousarvioissa on kyse poliittisista päätöksistä, jotka perustuvat faktoihin ja selvityksiin. Ajatus siitä, että kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen olisi pitänyt olla jotenkin ei-ideologinen ja perustua ainoastaan viranhaltija-arvioihin on edustukselliselle demokratialle vieras.

Tätä taustaa vasten Lempäälän Vihreän valtuustoryhmän jälkikäteinen kritiikki lehdessä herättää kyllä lähinnä kysymyksiä. He kysyvät, että kuinka moni päättäjä tiesi, miten päätökset vaikuttavat palveluihin ensi vuonna tai pidemmällä aikavälillä ja kritisoivat sitä, että valtuutetut ovat esittäneet huolensa vanhustenhoitoon panostamisesta. Ehkä voisi kysyä, miksi Vihreät luottamushenkilöt ovat sekä kunnanhallituksessa että valtuustossa yksimielisesti sitten hyväksyneet tämän budjetin?

Kun ensin on itse ollut yksimielisesti päättämässä talousarvion keskeisistä luvuista ja esittänyt julkisissa puheissa erilaisia toiveita panostuksista, on aavistuksen kaksinaismoralistista sen jälkeen lehdessä kritisoida omaa päätöstä. Ei taida olla sattumaa, että aluevaalit ovat aivan kulman takana.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä, Lempäälä