Kokoomus jätti valtuustoaloitteen Laadukkaamman liikuntapaikkojen kehittämisen puolesta

23.11.2023

LAADUKKAAMPAA LIIKUNTAPAIKKOJEN KEHITYSTÄ

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 23.11.2023

 

Vaikka Lempäälä ja lempääläläiset monilta osin menestyvät, Lempäälässä on kuitenkin tarve vielä osallistavammalle politiikalle. Näin on esimerkiksi liikuntapaikkojen rakentamisen ja kehittämisen kohdalla. Kritiikki uusia liikuntapaikkoja kohtaan vaikuttaa olevan valitettavan toistuvaa. Erityisesti nykyprosessejamme kritisoidaan avoimuuden puutteesta. On uskallettava kysyä, onko meidän liikuntapaikkojen kehitysprosessimme tältä osin parhaalla mahdollisella tolalla.

Ihannetilanteessa liikuntapaikoista päättäessä niin poliittisilla päättäjillä kuin viranhaltijoillakin on tieto muun muassa eri liikuntalajien ilmaisemasta liikuntapaikkojen tarpeesta, puutteista nykyisissä liikuntapaikoissa sekä lajien harrastajamääristä. Ennen kuin yksittäisiin ratkaisuihin on lukittauduttu, on kuultu lajioppaiden lisäksi myös paikallisten käyttäjien tarpeita ja toiveita.

On selvää, ettei kaikkia toiveita voi aina toteuttaa. Kaikille kaikkea -malli johtaa siihen, ettei kukaan ole tyytyväinen. Tällä hetkellä liian moni hanke etenee pitkälle suunnittelussa ennen kuin liikuntapaikkojen käyttäjien näkökulmaa kuullaan. Tämä voi johtaa (ja on johtanut) siihen, että kalliitkin investoinnit voivat osoittautua ratkaisevilla tavoilla epäoptimaalisiksi. Näin on etenkin silloin, jos teknisen ratkaisut lyödään lukkoon ennen käyttäjien kuulemista.

Vähäpätöisiltä vaikuttavat ratkaisut voivat johtaa siihen, ettei tila ole kelpoinen tai se palvelee puutteellisesti eri urheilulajeja. Liikuntainvestoinneista päättäneiden toiveet eri urheiluseurojen ja muiden käyttäjien kuulemisesta eivät ole aina toteutuneet tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällaisia virheitä meillä ei ole varaa tehdä enää yhtäkään.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lempäälässä:

1.       liikuntapaikkojen suunnitteluprosessin kuvaus päivitetään ja tuodaan yhdyskunta- ja yhteisölautakunnan kautta kunnanhallitukselle vahvistettavaksi;

2.       erityisesti uusien ja remontoitavien liikuntapaikkojen suunnittelussa otetaan alkuvaiheista asti mukaan keskeiset todennäköisimmät käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan alustavista suunnitelmista voidaan pyytää palautetta myös julkisesti; ja

3.       liikuntapaikkarakentamiskulttuuria kehitetään edelleen käytettävissä olevin keinoin avoimen ja osallistavan vaikuttamisen suuntaan.

 

Totti Hämäläinen ja 31 valtuutettua allekirjoitti aloitteen