Kokoomus jätti valtuustoaloitteen

28.4.2021

Mikko Blomqvist valtuuston kokouksessa 28.4.2021

Mikko Blomqvist jätti Kokoomusryhmän valmisteleman valtuustoaloitteen LEMENEN tuottaman nollapäästöenergian hyödyntämisestä valtuuston kokouksessa 28.4.2021

Valtuustoaloite Lemenen tuottaman nollapäästöisen energian hyödyntämisestä

Lempäälän kunnanvaltuusto 28.4.2021

 

Hallinto-oikeus hylätessään huhtikuussa Lempäälän Energian Lemene-energiayhteisön valituksen suljetun sähköverkon luvasta on rajoittanut energiayhteisössä tuotetun sähkön hyödyntämismahdollisuuksia ja siten myös heikentänyt hankkeen kannattavuutta merkittävästi. Tässä vaiheessa ei ole vielä selvää tuleeko sähkömarkkinalain uudistus tunnustamaan EU-direktiivin määrittelemät energiayhteisöt direktiivin mukaisesti ja jos kyllä niin milloin.

Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esitämme, että Lempäälän kunta suunnittelee Lempäälän Energian kanssa Lemene-energiayhteisössä tuotettua päästötöntä sähköä hyödyntävän suurtehoisen sähköautojen pikalatausaseman toteuttamista Marjamäen alueelle hyvien liikenneyhteksien varrelle. Asema mahdollistaisi usean ajoneuvon yhtäaikaisen lataamisen ja sujuvan lataukseen jonottamisen. Lisäksi asemalla olisi jatkossa mahdollisuus myös raskaiden ajoneuvojen lataamiseen. Alueelle rakennettu paikallinen sähköntuotanto ja varastointi mahdollistavat suurteholatauksen kustannustehokkaan toteuttamisen. Hanke voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteistyöhankkeena jo olemassa olevien latausoperaattorien kanssa investointi- ja operointikustannusten alentamiseksi.

Suurteholataukselle on alueella tarvetta, sillä alueen nykyiset latauspisteet ovat parhaimmillaankin vain 50kW tehoisia. Aloitteen suurteholatauksella tarkoitetaan yli 200kW per latauspiste tehoisia CCSlatausasemia. Sähköautojen määrä tulee lisääntymään seuraavina vuosina merkittävästi, joten Marjamäen sijainti moottoritien välittömässä läheisyydessä tulee edistämään Hinku-tavoitteiden saavuttamista. Lempäälän läpikulkuliikenne muodostaa merkittävän osan Hinku-kriteerien mukaisista kunnan alueen päästöistä. Jatkossa myös jakeluliikenteen sähköistyminen tulee luomaan täysin uusia vaatimuksia latausmahdollisuuksille. Suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon vaihtoehtoiset omistus-, opertointi- ja alihankintamallit, joilla sähkön ulosmyynti mahdollistuu nykyisen voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Lisäksi me allekirjoittaneet esitämme, että samalla neuvotellaan ja selvitetään miten suurteholatauspiste saadaan rakentumaan myös Lempäälä-talon yhteyteen Lempon Parkkiin, jossa se tukee Lempäälän keskustan alueen toimintoja ja palveluita.

Aloitteen on laatinut Lempäälän Kokoomuksen valtuustoryhmä.

Mikko Blomqvist ja muut allekirjoittaneet